Varaus- ja peruutusehdot

 

Edellytämme seuraavien ehtojen hyväksymistä ennen varauksen tekoa, jotta palvelumme ja asiakkaan vierailu sujuu odotetun mukaisesti.

Varaus tehdään joko ottamalla suoraan yhteyttä Tervasen Lomamökkeihin tai varaamalla huvilan varauskalenterin kautta verkkosivuillamme.

Tervasen Lomamökit vahvistaa varauksen erillisellä sähköpostiviestillä ja pyytää mahdollisesti lisätietoja asiakkaalta.

Asiakkaan on luovutettava laskutustietonsa, osoitetietonsa ja muita pyydettyjä tietoja kuten etu- ja sukunimensä, jotta varaus voidaan vahvistaa. Kerromme lisää henkilötietojen käsittelystä rekisteriselosteessamme.

 

Varauksen maksutavat

Kun varaus on vahvistettu, Tervasen Lomamökit lähettää teille ennakkolaskun varauksestanne. Laskuun sisällytetään koko varauksen summa sisältäen valitut lisäpalvelut, kuten liinavaatteet ja pyyhkeet. Laskun maksu ennen saapumista on edellytys huvilavarauksen pätemiselle, ellei toisin ole sovittu. Tervasen Lomamökeillä on oikeus peruuttaa asiakkaan tekemä varaus, jos ennakkomaksua ei ole suoritettu sovitusti.

 

Varauksen peruutus

Huvila- ja mökkivarauksilla on kahden viikon peruutusoikeus. Tämä tarkoittaa sitä, että varaus tulee peruuttaa vähintään 14 päivää ennen saapumispäivää. Peruutuksen tapahtuessa yli 14 vrk ennen saapumispäivää, Tervasen Lomamökit palauttaa mahdollisen ennakkomaksun asiakkaalle tilisiirtona.

Peruutuksen tapahduttua 13-0 päivää ennen saapumista, Tervasen Lomamökeillä on oikeus periä asiakkaalta 50% varauksen summasta.

Saapumatta jättäminen ei ole sama asia kuin peruutus. Jos asiakas jättää saapumatta, Tervasen Lomamökeillä on oikeus periä 100% varauksen summasta.

Huvilat / mökit ovat käytettävissä viimeistään klo 16.00 alkaen tulopäivänä ja se on luovutettava viimeistään klo 12.00 lähtöpäivänä.

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@tervasenlomamokit.fi

Sairastapauksen sattuessa, lähetättehän meille virallisen sairaustodistuksen.

Tervasen Lomamökeillä on oikeus perua varaus pakottavista syistä ns. force majeure- esteen vuoksi (Tervasen Lomamökit ei voi toimittaa lupaamiaan palveluja esim. lakon, tulipalon, vesivahingon, luonnonkatastrofin, sotatilan tms. tekijän vuoksi, joka vaikeuttaa toimintakykyä). 

 

Asiakkaan velvollisuudet ja vastuu 

Asiakkaiden on noudatettava vierailun aikana sääntöjämme, ohjeita sekä viranomaismääräyksiä. Asiakas on vastuussa vahingoista, joita hän aiheuttaa huvilalle, mökille tai kolmansille osapuolille. Asiakas on velvollinen korvaamaan vahinkojen korvaukset, kuten irtaimiston rikkoutumiset, varastetut tavarat sekä tahallisesti aiheutetut muut vahingot.

Asiakas on velvollinen korvaamaan yli-likaisen huvilan tai mökin siivouksen. Jos huvila tai mökki on jätetty huomattavan siivottomaan kuntoon, perimme asiakkaalta siivouskustannukset, siltä osin kun ne ylittämät normaalit kustannukset. Kaikki huvilan tai mökin kuntoon tai varustukseen liittyvät huomautukset on tehtävä heti saapumispäivänä, jotta Tervasen Lomamökit voi korjata mahdolliset virheet. Tervasen Lomökit ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle virheistä, joista on huomautettu jälkikäteen. Tervasen Lomamökit ei vastaan mökkiin tai huvilalle jätetyistä tavaroista.

 

Vakuutus 

Suosittelemme kaikille asiakkaillemme matkavakuutusta mahdollisia poikkeustilanteita ja -tapauksia varten. 

Tervasen Lomamökeillä ei ole velvollisuutta hyväksyä peruutusta ilman kuluja esim. lääkärintodistuksen tai muun vastaavan perusteella.

 

Muut ehdot 

Pakottavista syistä hotellilla on oikeus siirtää varaus toiseen vähintään samantasoiseen majoituskohteeseen neuvoteltuaan asiasta tilaajan kanssa. Tervasen Lomamökit korvaa tilaajalle siirrosta aiheutuneet välittömät kustannukset.

 

Tervasen Lomamökit

Tervasentaipale 15

51720 Rahula

info@tervasenlomamokit.fi

+358 (0) 40 767 6888

Varauksia ei voida siirtää kolmannen osapuolen nimiin ilman Tervasen Lomamökkien suostumusta. Mikäli varaus siirretään kolmannen osapuolen nimiin Tervasen Lomamökkien suostumuksesta, pidätämme oikeuden hinta – ja varausehtomuutoksiin. Peruutuksista, joita ei ole tehty ehtojen mukaisesti, Tervasen Lomamökeillä on oikeus saada korvauksena majoitushinta kokonaisuudessaan myymättä jääneen majoituskapasiteetin osalta. Mikäli vahvistetussa henkilömäärässä tapahtuu muutoksia myöhemmin kuin em. ehtojen mukaan, on Tervasen Lomamökeillä oikeus veloittaa tilaisuuden pienenemisestä aiheutuneet kustannukset tilaajalta (esim. mahd. jo aiheutuneet henkilöstökulut, menetetty myynti majoituksesta tai ohjelmapalveluista). Tarvittaessa neuvottelemme maksuehdoista ja peruutusehdoista tapauskohtaisesti.